Arvioiva asumisvalmennus / Intervallikuntoutus

Asumisen arviointia ja lyhytaikaista asumisvalmennusta tarjotaan yhdistyksen kahdessa yksikössä

  • Rasihovi (Kaskenpolttajantie 7, 33960 Pirkkala)
  • Iideshovi (Motarinkuja 2 A, 33800 Tampere)

Tavoitteet

Tavoitteena on yhdessä löytää asiakkaan voimavaroja, tukea asiakkaan omatoimisuutta ja vahvistaa arjessa selviytymistä niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Tavoitteena on tukea päihteettömyyttä ja lääkehoidon sujuvuutta ja tukea asiakkaan itsenäistä elämää. Tavoitteena on ennalta ehkäistä asiakkaan siirtymistä vahvempaan tukeen tai sairaalahoitoon.

Jakson pituus vaihtelee joustavasti asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan 1-4 kk:n välillä.

Kenelle?

  • Henkilölle, joka asuu omassa kodissaan ja tarvitsee arviointia siitä, millaista ja miten paljon tarvitsee tukea kotona selviytymisessään.
  • Henkilölle, joka on sairaalahoidossa ja tarvitsee arviointia sopivan asumismuodon löytymiseksi. Sairaalahoidon jälkeinen asumismuoto voi olla esimerkiksi itsenäinen asuminen, tukiasuminen tai palveluasuminen.
  • Henkilölle, jonka lääkehoidon toteutuksessa on joko 1) ongelmia ja hän tarvitsee lyhytaikaista kuntoutusjaksoa lääkehoidon palauttamiseksi lääkärin antaman ohjeen mukaiseksi tai 2) lääkehoitoon tulee muutoksia ja hän tarvitsee turvallista ja ammatillista seurantaa lääkkeiden vaihdon yhteydessä.
  • Henkilölle, joka tarvitsee valmennusta ja tukea asumiseen ja arjessa selviytymiseen kotona ja kodin ulkopuolella.

Tarkemmat tiedustelut:

Terttu Isoviita-Kojo, puh: 040 548 5947

Satu Tiitinen, puh: 040 734 7575