Tuettu asuminen

Tuetussa asumisessa asiakas asuu omassa kodissaan ja hän saa tukea, ohjausta ja neuvontaa yhdistyksen työntekijöiltä. Oma koti voi olla vuokra-, omistus- tai muu vastaava asunto. Asiakkaan tuen tarve voi liittyä muun muassa mielenterveys- tai neuropsykiatrisiin häiriöihin tai päihteisiin.

Työ on pääasiassa kotikäyntityötä, jossa tukea annetaan mm. kodinhoitoon, terveydenhoitoon, lääkehoitoon, omasta arjesta huolehtimiseen, virkistäytymiseen ja asiointiin kodin ulkopuolella. Työn yhtenä tavoitteena on tukea asiakasta löytämään osallistumisen mahdollisuuksia kodin ulkopuolella.