Psykiatrinen kotikuntoutus

Psykiatrinen kotikuntoutus tukee arjessa selviytymistä.

Työotteemme on toipumista edistävää. Ohjaamme ja tuemme asiakasta löytämään omat voimavaransa. Työmme lähtökohtana ovat kuntoutussuunnitelmat. Työmme on määräaikaista (6-24 kk). Teemme laaja-alaista verkostotyötä.

 

Psykiatrisen kotikuntoutuksen sisältöjä ovat mm.

  • tuki, ohjaus ja neuvonta
  • sosiaalisten etuuksien hakeminen
  • sosiaalisten kontaktien kartoitus ja luominen
  • sosiaalisten tilanteiden harjoittelu
  • lääkkeiden oton seuranta, toipumista tukevat keskustelut ja kuunteleminen
  • verkostotyö ja yhteistyö hoitavan tahon kanssa
  • ryhmätoiminta