Tukiasuminen

Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:llä on neljä tukiasumisen yksikköä. Tukiasumista tarjoavia yksikköjä ovat Tampereella sijaitsevat Iideshovi ja Kiehelänhovi, Ylöjärvellä sijaitseva Kuusistonkoti ja Pirkkalassa sijaitseva Rasihovi.

Yksiköt on tarkoitettu henkilöille, joiden tuen tarve voi liittyä muun muassa mielenterveys- tai neuropsykiatrisiin häiriöihin tai päihteisiin.  Asukkaat ovat vuokrasuhteessa yhdistykseen. Toipumista tukeva työskentely perustuu asiakkaan ja työntekijän yhdessä laatimaan kuntoutussuunnitelmaan. Siinä sovitaan säännöllisistä kotikäynneistä ja henkilökohtaisen tuen antamisesta mm. kodinhoitoon, terveydenhoitoon, lääkehoitoon, omasta arjesta huolehtimiseen, virkistäytymiseen ja asiointiin kodin ulkopuolella. Henkilökohtaisen tuen rinnalla kaikille asukkaille tarjotaan monipuolisia, toipumista tukevia ryhmiä.  Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan selviytymistä arjessaan, tukea häntä ottamaan vastuuta omasta elämästään ja edistämään omaa elämänlaatuaan kokonaisvaltaisesti. Ihmisten omat haaveet ja tavoitteet ovat tässä suunnannäyttäjiä.

Tukiasuntojen yhteydessä olevissa toimintakeskuksissa on asukkaiden ja päiväkävijöiden käytössä yhteisiä tiloja, joissa järjestetään psykososiaalista tukea ja toipumista edistävää toimintaa. Asiakkaille on tarjolla ruokailumahdollisuus näissä yksikön yhteisissä tiloissa.