Rasihovi

Rasihovi sijaitsee Pirkkalassa Kurikan alueella hyvien palvelujen äärellä. Yksikkö on aloittanut toimintansa 15.2.2007.

Yksikön yhteydessä on 18 mukavaa asuntoa. Yksikön palveluita ovat tukiasuminen ja kuntouttava palveluasuminen.

Tukiasuminen

Tukiasumisessa tarjotaan tukea asukkaille kuutena päivänä viikossa. Asiakas asuu tukiasunnossa, johon hän on tehnyt vuokrasopimuksen Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n kanssa. Toipumista edistävän työskentelyn avulla tuetaan mm. ihmisen omatoimisuutta. Asiakas osallistuu yksikön toimintaan ja hänellä on mahdollisuus ruokailla lounasaikaan toimintakeskuksen tiloissa.
Tukiasumisessa yksikkö on avoinna arkisin klo 8.00-20.00 ja lauantaisin klo 9.00-17.00.

Kuntouttava palveluasuminen

Kuntouttavassa palveluasumisessa tarjotaan asukkaalle tukea seitsemänä päivänä viikossa. Asiakas asuu kuntouttavan palvelun tukiasunnossa, johon hän on tehnyt vuokrasopimuksen Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n kanssa. Toipumista edistävän työskentelyn avulla tuetaan mm. ihmisen omatoimisuutta. Asiakas osallistuu yksikön toimintaan ja saa ruokapalvelua kuntoutussuunnitelmansa mukaisesti. Kuntouttavassa palveluasumisessa yksikkö on avoinna joka päivä klo 8.00-20.00.

Arvioiva asumisvalmennus / Intervallikuntoutus

Tässä palvelussa tarjotaan asiakkaalle asumisen arviointia ja lyhytaikaista asumisvalmennusta. Tavoitteena on yhdessä löytää asiakkaan voimavaroja, tukea asiakkaan omatoimisuutta ja vahvistaa arjessa selviytymistä niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Jakson pituus vaihtelee joustavasti asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan 1-4 kk:n välillä. Lue lisää…

Päiväkuntoutus

Päiväkuntoutuksessa tarjotaan asiakkaalle päivätoimintaan liittyviä palveluja kuutena päivänä viikossa. Asiakas asuu yksikön ulkopuolisessa asunnossa itsenäisesti. Päiväkuntoutuksen toteutumista tuetaan tukikäynneillä asiakkaan kotiin.

Pirkkalan Mielenterveyskahvila Rasi

Pirkkalan terveyskeskuksen ja Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n Rasihovin luotsaamaan Mielenterveyskahvilaan ovat tervetulleita kaikki. Voit tulla juttelemaan hyvinvoinnista ja mielenterveydestä ammattilaisten kanssa. Toiminta keskittyy voimavarojen ylläpitämiseen sekä avoimeen kohtaamiseen. Kokoontuminen Rasihovissa maanantaisin klo 12-13.30.

Yhteystiedot:
Kaskenpolttajantie 7, 33960 Pirkkala

sähköposti: etunimi.sukunimi@muotiala.fi

Yksikön esimies
Terttu Isoviita-Kojo, 040 548 5947

Ohjaajat
Tapio Pajunen, 050 551 2661
Susanna Mikola, 050 455 7074
Saija Vikman, 050 364 8041
Linda Katajisto, 050 348 3301