Torstaina 12.5.2016 klo 13.30 – 15.30 Vanha kirjastotalo, musiikkisali, Keskustori 4 (tilaan on esteetön kulku)

Kahvia tarjolla klo 13

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen avaa tilaisuuden

Tampere on osallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden edelläkävijä

  • Tampereen kaupunki hyödyntää kasvavalla vauhdilla kokemusasiantuntijoita mm. mielenterveys- ja päihdepalveluissaan.
  • Tamperelaiset järjestöt valmentavat ja kouluttavat kokemusasiantuntijoita ja vertaistoimijoita kehittämään palveluja.
  • Kokemusasiantuntijoiden mukanaolo palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa tuottaa monia hyötyjä, sekä inhimillisiä että taloudellisia.

Kokemusasiantuntijat ovat henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta sairaudesta ja vammasta tai sairastuneen omaisena olosta. He ovat saaneet koulutuksen tehtäväänsä ja heidän avullaan palveluja voidaan kehittää vastaamaan yhä paremmin käyttäjien tarpeita.

Tervetuloa kuulemaan valtakunnallisestikin ainutlaatuisista toimintamalleista!

Tätä kutsua saa välittää eteenpäin asiasta kiinnostuneille.

Kutsuja: Co-production -työryhmä

Co-production on työryhmä, joka kehittää kokemusasiantuntijuuden käyttömahdollisuuksia ja toimijoiden välistä yhteistyötä alueellisesti. Sen osallistujat edustavat mm. kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluja, aikuissosiaalityötä, mielenterveys- ja päihdejärjestöjä, opetusyksiköitä ja sairaanhoitopiiriä.

Ilmoittautumiset (2.5. mennessä) sekä tiedustelut:
Suvi Nousiainen, Mielen ry.
suvi.nousiainen@mielen.fi, 050 3237588