Puiston kansalaistoiminta

PUISTO edistää tasa-arvoa, hyvinvointia ja osallisuutta.
Arvostamme yksilöllisyyttä, kokemuksellisuutta ja kumppanuutta.
Vaalimme toiveikkuutta, myönteisyyttä ja inhimillisyyttä.
Tarjoamme mahdollisuuksia vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta.

Toimintamuotomme:

Avoin ryhmätoiminta
Kokemusasiantuntijatoiminta
Vapaaehtoistoiminta
Perhetuki


Puiston työntekijät:

– Suvi Nousiainen, vastaava koordinaattori: 050 323 7588
– Risto Lahtinen, koordinaattori (avoin ryhmätoiminta): 050 380 3456
– Kati Hankkila, koordinaattori (kokemusasiantuntijatoiminta): 050 358 9844
– Katri Keskinen, koordinaattori (kokemusasiantuntijatoiminta): 040 760 9596
– Mirja Paavola, koordinaattori (vapaaehtoistoiminta): 050 343 9461
– Marja Holkeri, koordinaattori (perhetuki): 050 343 9465
– Jari Kurvinen, koordinaattori (perhetuki): 050 377 046

etunimi.sukunimi@muotiala.fi

Osoitteet:
Puiston kansalaistoiminta
• Åkerlundinkatu 2 A 3. ja 4. krs, 33500 Tampere
Kumppanuustalo Artteli, Salhojankatu 42, 33500 Tampere